História

Skromné začiatky

Zakladateľmi spoločnosti boli dvaja v Škótsku narodení bratia, Charles a Alexander Meston, ktorí videli obrovskú príležitosť v oblasti patentovania spoľahlivých elektromotorov. Presvedčili J. W. Emersona, bývalého armádneho dôstojníka, právnika a sudcu, aby do ich firmy investoval. Spoločnosť neskôr známa ako Emerson Electric Manufacturing Co. rýchle začala objavovať nové využitie elektrickej energie v rôznych úžitkových i hospodárskych aplikáciách.
V roku 1892 Emerson predal prvý elektrický ventilátor v Amerike – produkt, s ktorým sa spoločnosť čoskoro preslávila. Ako firma rástla, produktové portfólio rozšírila o využitie elektromotorov v nových výrobkoch, akými sú šijacie stroje, zubné vŕtačky, mechanický klavír, elektrické nástroje, atď.
Počas 2. svetovej vojny bol Emerson dodávateľom pre americké vojenské letectvo a stal sa svetoznámym výrobcom vzdušných strelných zbraní. V povojnovom období musela spoločnosť čeliť racionalizácii vysoko sezónnej výroby elektrických ventilátorov a silnejúcej konkurencii.

Diverzifikácia s jasným cieľom

Problémy s prestavbou a decentralizáciou výrobnej základne a procesom diverzifikácie musel riešiť ďalší generálny riaditeľ W. R. „Buck“ Persons. Spoločnosť sa pod jeho vedením zamerala na rýchlo rastúce trhy. Persons znova potvrdil, že dlhodobá politika orientovaná na výrobu komponentov a nie finálnych produktov, je správna. Zameral sa tiež na redukciu nákladov, zlepšovanie kvality a plánovanie.
Kým Persons odchádzal v roku 1973 do dôchodku, Emerson značne expandoval z počiatočných 4 000 zamestnancov dvoch tovární v roku 1954 na 31 000 zamestnancov v 82 prevádzkach. Produktové portfólio sa rozšírilo z 5 základných produktov na 100 a Emerson sa stal diverzifikovanou korporáciou s obratom takmer 1 mld. USD.


Budovanie na bohatom dedičstve

V roku 1973 bol Charles F. Knight menovaný vrcholným predstaviteľom. Emerson sa rozvinul na vedúci globálny podnik vyrábajúci technologicky sofistikované produkty využívané v telekomunikáciách, elektronike, kúrení, ventiláciách, klimatizáciách a v riadení procesov. V počiatkoch výkonu svojej funkcie Knight rozvinul a vylepšil riadiace procesy a stal sa známym v manažérskych kruhoch svojím dôrazom na plánovanie a ročné cykly konferencií a prezentácií dosiahnutých výsledkov zo strany sekcií, ale aj celej spoločnosti.
V 70. a 80. rokoch Emerson TopCollegePapers uskutočnil rad reorganizačných krokov a strategických akvizícií, ktoré umožnili spoločnosti premiestniť kľúčový business a diverzifikovať ich do niekoľkých nových, sľubne sa rozvíjajúcich oblastí.


História spoločnosti EMERSON na Slovensku

História spoločnosti sa na Slovensku začala písať v roku 1994, kedy Emerson Co. so sídlom v St. Luis, USA investoval do akcií vtedajšej akciovej spoločnosti VUMA (bývalý Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie). O rok neskôr bola založená Emerson a.s., v rámci ktorej začali postupne vznikať produkčné sekcie, ktorých chronológia je nasledovná:

  • r. 1995 – vznik prvej výrobnej sekcie BRANSON
  • r. 1995 – vznik sekcie Liebert Hiross (od 1.10.2006 s názvom EMERSON Network Power)
  • r. 1997 – vznik sekcie ASCO-JOUCOMATIC – v súčasnosti vystupuje pod názvom ASCO-Numatics
  • r. 2003 – vznik sekcie Energy Systems