CONTROL TECHNIQUES – PRODUKTY

Control Techniques sa na slovenskom trhu venuje predaju a realizácii projektov na riadenie elektro-pohonov prostredníctvom:

  • frekvenčných meničov od výkonu 0,25 kW do 160 kW s nadstavbou do 1 MW
  • jednosmerných riadených usmerňovačov
  • jednosmerných a striedavých asynchrónnych motorov
  • jednosmerných a striedavých servomotorov
  • polohovacích riadiacich automatov


Uplatnenie produktov Control Techniques je v:

  • riadení pohonov v obrábacích strojoch
  • riadení otáčok ventilátorov, čerpadiel
  • riadení dopravníkových pásov
  • každom technickom zariadení, kde treba riadiť otáčky motorov
  • riadení pohonov výťahov
Riadenie v otvorenej slučke Riadenie v uzavretej slučke
Riadenie DC motorov s cudzím budením DC servomotor