Kontakt

Emerson a.s. zastrešuje 4 sekcie – BRANSON, EMERSON Network Power, Energy Systems, ASCO Numatics. Podporné činnosti všetkým týmto subjektom realizuje sekcia Správa, essayscaptain custom essays ktorá plní koordinačnú funkciu v oblasti technických služieb, riadenia ľudských zdrojov,  ekonomických služieb a v oblasti EHS.

Emerson a.s.
Piešťanská 1202/44
91528 Nové Mesto nad Váhom
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, vložka 65/R
IČO: 31411606
GPS: N 48°44.607′  E  17°50.196′
Emerson a.s.
Kontakt pre médiá
E-mail: stranovsky@fleishman.com
Emerson a.s.
Správa
Tel.: 00421 32 77 00 111
Fax: 00421 32 77 00 242
E-mail: info.corpsk@emerson.com
Emerson a.s.
BRANSON
Tel.: 00421 32 77 00 502
Fax: 00421 32 77 00 470
E-mail: bransonsk@emerson.com
Web: www.bransoneurope.eu
Emerson a.s.
EMERSON Network Power
Tel.: 00421 32 7700 343
Fax: 00421 32 7700 408
E-mail: novemesto.reception@emerson.com
Web: www.emersonnetworkpower.com
Emerson a.s.
Energy Systems
Tel.: 00421 32 7700 105
Fax: 00421 32 7700 718
E-mail: monika.turkova@emerson.com
Web: www.emersonnetworkpower.com
Emerson a.s.
ASCO NUMATICS
Tel.: 00421 32 7700 205
Fax: 00421 32 7700 444
E-mail: asco.sk@emerson.com
Web: www.asconumatics.sk